Aplikátory etikiet

Aplikátory etikiet

Aplikátory etikiet

Aplikátory etikiet sú nevyhnutným prvkom plnej automatizácie označovania tovarov. K dispozícii sú aplikátory vrátane tlačového modulu, ktoré pred samotným krokom prilepenia etikety na výrobok potlačia informácie o jeho parametroch, dátume výroby / balenia a podobne.